Wybory samorządowe już w niedzielę. Jak oddać ważny głos? Co zabrać do lokalu wyborczego? O której godzinie rozpocznie się głosowanie? Przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Kogo wybierzemy w wyborach samorządowych?

W niedzielę 21 października w wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. 

W jakich godzinach będzie można głosować?

Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 października, w godzinach od 7 do 21. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

Głosowanie w wyborach samorządowych może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

Co trzeba zabrać do lokalu wyborczego?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Na karcie do głosowania powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej; nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. 

Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.


Jak oddać ważny głos?

Aby w wyborach samorządowych oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy jednym nazwisku kandydata na karcie do głosowania. PKW apeluje, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku.

Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Jak zagłosować korespondencyjnie? Jak zagłosować przez pełnomocnika?

W wyborach samorządowych, oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym, możliwe jest głosowanie korespondencyjne oraz przez pełnomocnika.

Głosować korespondencyjnie mogą tylko wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z kolei do głosowania przez pełnomocnika - oprócz wyborców z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - uprawnieni są także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Cisza wyborcza

O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet 1 mln zł grzywny; zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać. 

Komisja podkreśla, że zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.


(mn)