Jeszcze tylko w czwartek osoby, które chcą poza miejscem stałego zamieszkania oddać głos w II turze wyborów prezydenckich 4 lipca, mogą dopisać się do spisu wyborców, jeśli nie uczyniły tego przed I turą. W czwartek mija także termin składania wniosków w sprawie głosowania przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne i starsze, które nie zrobiły tego przed I turą.

Możliwość dopisania się do spisu wyborców przed II turą dotyczy przede wszystkim tych osób, które przybywają poza miejscem stałego zamieszkania, ale nie głosowały w I turze, lub tych, które między I a II turą zmieniły miejsce pobytu. Natomiast ci wyborcy, którzy już przed I turą dopisali się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie poza miejscem stałego zamieszkania i chcą w nim głosować ponownie, nie muszą robić nic, by mieć taką możliwość. Będą automatycznie ujęci w tym samym spisie wyborców.

Głosowanie w każdej komisji wyborczej - zarówno w kraju, jak i za granicą - umożliwia ponadto zaświadczenie o prawie do głosowania. Po takie zaświadczenie trzeba się zgłosić do urzędu gminy, w której jest się na stałe zameldowanym. Jeśli ktoś nie zrobił tego przed I turą głosowania, może to zrobić przed II turą, do 2 lipca.

Jeden dzień na złożenie wniosku w sprawie głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy niepełnosprawni i starsi, którzy przed I turą wyborów nie zrobili tego, a chcą skorzystać z możliwości ddania głosu za pośrednictwem pełnomocnika 4 lipca. Do skorzystania z pełnomocnika wyborczego mają prawo osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów. Za pośrednictwem pełnomocnika mogą też głosować osoby, który ukończyły 75. rok życia. Wnioski w tej sprawie składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.