Jak podaje agencja Associated Press, talibski rząd w Afganistanie ogłosił zniesienie przymusowych małżeństw, deklarując równocześnie poparcie dla praw kobiet. Zdaniem komentatorów, decyzja ta ma przekonać Zachód do zdjęcia sankcji i wsparcia afgańskiej gospodarki.

Talibowie sprawujący rządy w Afganistanie od sierpnia tego roku ogłosili wprowadzenie zakazu zmuszania kobiet do małżeństw, deklarując jednocześnie poparcie dla praw kobiet.

Cytat

Oboje (kobiety i mężczyźni) powinni być równi. Nikt nie może skłaniać kobiety do małżeństwa przez wymuszenie lub nacisk

- głosi rozporządzenie.

Decyzja ogłoszona przez najwyższego przywódcę talibów Hibatullaha Achundzadę została podjęta w czasie, gdy ubóstwo w Afganistanie gwałtownie rośnie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest wstrzymanie przez zagraniczne rządy funduszy, które przez lata wspomagały afgańską gospodarkę. Ocenia się, że próby złagodzenia polityki wobec kobiet są związane ze świadomością rządu talibskiego, że pogwałcenie ich praw powoduje nakładanie sankcji i wycofywanie funduszy przez Zachód.

Narastający problem przymusowych małżeństw

Przymusowe małżeństwa w Afganistanie stają się coraz bardziej powszechne. W związku z pogłębiającym się kryzysem humanitarnym i gwałtownie rosnącym ubóstwem, pieniądze za ślub pozwalają na spłatę długów i wyżywienie rodzin.  

Często są to małżeństwa niepełnoletnich dziewcząt, a nawet dzieci. Nowe talibskie zarządzenie nie reguluje dozwolonego wieku zawarcia małżeństwa. Wcześniej oficjalnie można było wziąć ślub po ukończeniu szesnastego roku życia.

Talibowie oświadczają teraz, że są przeciwni praktyce zawierania małżeństw za pieniądze czy w celu zażegnania sporu. Rząd w Afganistanie zadecydował, że wdowa będzie mogła ponownie wyjść za mąż, gdy upłynie siedemnaście tygodni od śmierci męża i będzie miała prawo do wybrania nowego małżonka samodzielnie. Tradycyjnie kobieta po śmierci męża musiała wyjść za mąż za jednego z jego braci lub krewnych.

Akcja promowania praw kobiet

Talibscy przywódcy przekazali także, że nakazano sądom afgańskim sprawiedliwe traktowanie kobiet, zwłaszcza wdów ubiegających się o spadek. Talibowie twierdzą również, że zwrócili się do ministrów rządu o rozpowszechnianie świadomości praw kobiet w społeczeństwie.

W Afganistanie wciąż tysiące dziewcząt nie może chodzić do szkoły, a część kobiet nie może wrócić do pracy z powodu nakazów, jakie wprowadzili Talibowie tuż po przejęciu władzy.