Europejski Bank Inwestycyjny blokuje miliardowe kredyty dla Białorusi. To odpowiedź na prześladowania żyjącej w tym kraju mniejszości polskiej.

Europejski Bank Inwestycyjny ma pulę prawie 4 mld euro na finansowanie projektów na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii i Rosji. Białoruś mogłaby otrzymać nawet miliard euro na inwestycje w transport, telekomunkację i na małe i średnie przedsięborstwa. Finansowanie zostało jednak zablokoowane. Do tej pory nie został sfinansowany ani jeden projejekt. Mandat EBI na finasowanie projektow na Białorusi wygasa w 2013 roku. Jeżeli do tej pory nic na Białorusi się nie zmieni, to te pieniądze po prostu przepadną - mówi Marta Gajęcka, wiceprezes EBI.

O odblokowaniu finansowania przez EBI muszą zdecydować państwa członkowskie UE. Na razie jednak - zwłaszcza po fali represji wobec Polaków - na to się nie zanosi.