Trumna z ciałem Elżbiety II wystawiona jest na widok publiczny w Hallu Westminsterskim. Kolejka ludzi, którzy chcą po raz ostatni pokłonić się królowej, sięga kilku kilometrów. Ten akt nazywany jest na Wyspach ostatnim, pośmiertnie już spełnionym obowiązkiem monarchini.

Trumna wystawiona została na terenie parlamentu - Westminster Hall jest jego najstarszą częścią. Tym samym konstytucyjny podział władzy objawił się fizycznie w obcości Izby Gmin, Izby Lordów i Korony, które w tym symbolicznym geście zlały się w jedno.

Przekazując trumnę z doczesnymi szczątkami monarchini parlamentowi, rodzina królewska oddała ją narodowi. Zamknęła ważny rozdział swojej historii - umarła królowa, niech żyje król - to hasło najlepiej chyba go określa.

W pewnym sensie pożegnanie poddanych z królową w Hallu Westminsterskim, które trwać będzie nieprzerwanie do poniedziałku, jest w swej symbolice ważniejsze od samego pogrzebu, w którym uczestniczyć będą tylko rodzina i zaproszeni goście.

Przeczytaj relację specjalnych wysłanników RMF FM:

Opracowanie: