​"Prawdziwa tarcza antykryzysowa" pozwoli uratować polską gospodarkę" - powiedział w Sejmie Władysław Kosiniak - Kamysz, przedstawiając projekt przygotowany przez PSL i Kukiz'15. Kosiniak-Kamysz wskazał, że do walki z kryzysem potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie, które - z jednej strony - musi wspierać niewydolny i nadmiernie obciążony system ochrony zdrowia, z drugiej zaś - pracowników i przedsiębiorstwa.

Zaznaczył, że przygotowany projekt zakłada m.in. przeznaczenie 20 mld zł na zakup niezbędnego sprzętu do szpitali, monitorowanie oddziałów geriatrycznych i domów pomocy społecznej, gdzie znajduje się najwięcej osób narażonych na zarażenie koronowirusem, a także wprowadzenie dodatków dla pracowników ochrony zdrowia.

Wskazał, że projekt PSL i Kukiz'15 przewiduje też zawieszenie poboru podatków oraz zaliczek na podatki od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ubezpieczenia społeczne. Według projektu - jak zaznaczył -  odprowadzenie podatków lub niepobranych zaliczek na podatki nastąpiłoby nie wcześniej niż 90 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Wskazał, że odroczenie terminu płacenia podatków powinno być wstępem do abolicji dla przedsiębiorców, obejmującej wszystkie lub większość danin publiczno-prawnych za okres pandemii.


Jednym z elementów projektu - jak mówił - jest utworzenie Funduszu Płynności, działającego jako wydzielony rachunek pieniężny w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, który byłby zasilany środkami ze sprzedaży specjalnych obligacji COVID-19, emitowanych dwa razy w miesiącu w trakcie epidemii i gwarantowanych przez Ministerstwo Finansów. Pożyczki z Funduszu miałyby służyć przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa.

Projekt PSL i Kukiz'15 przewiduje również m.in. wprowadzenie bezpośredniej pomocy finansowej na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, w sytuacji gdy pracodawcy pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także wprowadzenie dodatkowych środków na zatrudnienie pracownika na zastępstwo, gdy pracownik został poddany kwarantannie lub hospitalizacji. Analogiczne rozwiązania powinny - według projektu - dotyczyć także rolników, którym miałby przysługiwać zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Według projektu z budżetu państwa mogłyby także być finansowane tzw. koszty stałe prowadzenia działalności gospodarczej (np. opłaty za gaz, energię, czynsz czy raty leasingu) do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Ludowcy proponują też m.in., by zasiłek opiekuńczy dla rodziców w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli czy żłobków, mógł być pobierany na opiekę nad dzieckiem do lat 12.