W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej Słowenia wprowadziła ograniczenia dla Polaków. Nasz kraj trafił na żółtą listę.

To oznacza, że każdy Polak przyjeżdżający do tego kraju, musi odbyć 14-dniową kwarantannę. Co ważne, z tego obowiązku wyłączeni są ci, którzy przejeżdżają przez ten kraj i będą w nim krócej niż 12 godzin.

Ci z Polaków, którzy przed 21 sierpnia mieli zarezerwowane wakacje na Słowenii, mogą przyjechać do tego kraju pod warunkiem przedłożenia negatywnego wyniku testu na COVID-19, który nie jest starszy niż 36 godzin i został wykonany w kraju UE lub strefy Schengen.

Wcześniej Polska znajdowała się na zielonej liście. Aktualnie do bezpiecznych krajów tzw. "zielonej listy" należąAustria, Cypr, Estonia, Finlandia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Liechtenstein, Niemcy,  Norwegia, Nowa Zelandia, Rwanda, San Marino, Słowacja, Urugwaj, Watykan, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Węgry i Włochy. 

Co z autokarami?

Autokary przejeżdżające tranzytem przez Słowenię co do zasady nie powinny zatrzymywać się na terytorium Republiki Słowenii, z wyjątkiem pilnych potrzeb fizjologicznych i medycznych kierowcy lub pasażerów. W takim przypadku autobus może jednorazowo opuścić do 5 osób, pod warunkiem zdezynfekowania rąk i założenia maski ochronnej.