Kobiety w ciąży są bardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej i podłączenie do aparatury wspomagającej oddychanie - wykazało ogólnoświatowe badanie opublikowane właśnie na łamach "BMJ".

Autorami artykułu są naukowcy z University of Birmingham i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przeprowadzili oni szczegółową analizę wyników 192 badań z całego globu dotyczących wpływu Covid-19 na kobiety w ciąży i ich dzieci. Na ich podstawie wykazali, że ciężarne zakażone koronawirusem są ogólnie bardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby. Ryzyko wzrasta dodatkowo, jeśli pochodzą one z mniejszości etnicznych lub mają schorzenia współistniejące, takie jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca.

Przegląd wykazał także, że u jednej na dziesięć ciężarnych i niedawno ciężarnych kobiet, które z jakiegokolwiek powodu zgłosiły się do szpitali, zdiagnozowano Covid-19. Ogółem 339 ciężarnych pań z potwierdzoną chorobą koronawirusową zmarło (czyli 0,02 proc.). Ogólny wskaźnik urodzeń martwych i zgonów noworodków był niski u kobiet z podejrzeniem lub potwierdzonym Covid-19.

Najczęstszymi objawami klinicznymi Covid-19 u kobiet w ciąży były gorączka (40 proc.) i kaszel (41 proc.), choć część z nich miała infekcję bezobjawową.

Wyższy wiek matki, wysoki wskaźnik masy ciała, pochodzenie etniczne inne niż związane z białym kolorem skóry i wcześniejsza choroba współistniejąca (głównie nadciśnienie i cukrzyca) zostały zidentyfikowane jako czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 w czasie ciąży. Chociaż pojawiły się także dowody wskazujące, że pewne specyficzne stany ciąży, takie jak stan przedrzucawkowy i cukrzyca ciążowa, mogą być związane z ciężkim Covid-19 - autorzy twierdzą, że potrzeba więcej danych, aby rzetelnie ocenić tę korelację.

W świetle tych wyników kobiety w ciąży powinniśmy uznać za grupę wysokiego ryzyka. Szczególnie te z nich, które mają dodatkowe czynniki ryzyka - mówi pierwszy autor pracy, dr John Allotey. - Jednocześnie dodaje, że ryzyko dla ich dzieci jest bardzo niskie.

Nasz przegląd ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej i podejmowania decyzji klinicznych - dodaje współautorka publikacji prof. Shakila Thangaratinam. I same kobiety, i pracownicy służby zdrowia będą musieli wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko, na jakie narażone są ciężarne z Covid-19. To ważne przy podejmowaniu takich decyzji, jak podanie szczepionki czy sposób prowadzenia ciąży w ogólne.