Trybunał Konstytucyjny blokuje wejście dziennikarzy na publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, w którym weźmie udział prezydent. Andrzej Duda w swoim przemówieniu ma się odnieść do informacji na temat działalności tej instytucji. Prezes TK Julia Przyłębska w podsumowaniu działalności nie chciała uwzględnić krytycznych uwag siedmiorga sędziów, którzy sprzeciwili się pomijaniu ich przy wyznaczaniu składów orzekających.

Andrzej Duda weźmie dziś udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podczas posiedzenia planowane jest wystąpienie prezydenta.

Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK organizowane jest co roku. Zgodnie z ustawą, podczas spotkania omawiana jest informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Na posiedzenie zapraszani są prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele organów władzy publicznej.

Posiedzenie jest zamknięte dla mediów. Jak informuje nasz reporter Patryk Michalski, dziennikarze nie zostali wpuszczeni na posiedzenie określane mianem publiczne. 


Oficjalnie rzecznik Trybunału Konstytucyjnego Jakub Kozłowski zasłania się problemami organizacyjnymi i mówi, że "publiczne" oznacza z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Uznaliśmy w toku organizacyjnym, że sprawniej będzie to przeprowadzone, jeśli będzie to bez udziału mediów - powiedział nam.

Z punktu widzenia Julii Przyłębskiej będzie sprawniej bez mediów, bo dziennikarze nie będą mogli zadawać pytań. Ale ponieważ Trybunał jest konstytucyjnym organem, przebieg posiedzenia będzie można śledzić w na stronie internetowej.

Przyłębska: TK zapewnia ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli

Prezes Julia Przyłębska przedstawiając podstawowe informacje o działalności TK w zeszłym roku oświadczyła, że wbrew podnoszonym zarzutom Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale również zapewnia swym orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa.

Jak zaznaczyła prezes Przyłębska "warto podkreślić, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach wszczętych skargami konstytucyjnymi".

Jak wynika z danych przedstawionych przez prezes Przyłębską w zeszłym roku Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne.

W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc. - zaznaczyła prezes TK.

W 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, jest to nieco mniej niż w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że Trybunał  gorzej pracował. W 2017 r. Trybunał nadrobił zaległości z lat ubiegłych: na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r. - dodała Przyłębska. 

Opracowanie: