Jest odwołanie od wyroku na sędziego Ryszarda Milewskiego - jednego z bohaterów afery Amber Gold. W styczniu został on skazany przez sąd dyscyplinarny. Przez trzy lata sędzia miał nie dostawać podwyżek, przez pięć lat miał mieć zakaz ubiegania się o awans i dożywotnio zakazano mu sprawowania funkcji prezesa sądu.

Od tego orzeczenia odwołał się adwokat Ryszarda Milewskiego, który domaga się uniewinnienia swojego klienta. Kwestionuje on nagranie, które było kluczowym dowodem w tej sprawie. Paweł M. podając się za pracownika Kancelarii Premiera ustalał z sędzią kwestie dotyczące aresztu szefa Amber Gold. Według obrońcy nie można było skazać Ryszarda Milewskiego na tej podstawie, bo sąd nie miał oryginalnego nagrania.

"Sędzia uznał, że nagranie jest oryginalne jedynie na podstawie zeznań Pawła M" - napisał w swoim uzasadnieniu mecenas Jacek Gutowski. Przy okazji krytykuje on prokuratorów badających sprawę. "Żaden ze śledczych nie zrobił nic, żeby zdobyć oryginalny dysk z nagraniem"- czytamy w dokumencie.

Sędzia Milewski ukarany. "Winny uchybienia godności"

Ryszard Milewski jest winny uchybienia godności sędziego - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. To efekt postępowania dyscyplinarnego wobec byłego prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który we wrześniu 2012 roku został nagrany przez osobę podającą się za asystenta szefa Kancelarii Premiera. Mimo... czytaj więcej

Swoje odwołanie w sprawie Ryszarda Milewskiego złożył także Marek Biernacki szef resortu sprawiedliwości. Minister zarzucił wyrokowi sądu pierwszej instancji "rażącą niewspółmierność orzeczenia o karze, która jest wynikiem nieuwzględnienia we właściwy sposób wagi i szkodliwości społecznej popełnionego przez sędziego czynu, a także celu prewencyjnego, jaki powinna spełniać kara".

W uzasadnieniu minister podniósł m.in., że przypisany czyn godził w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską - tłumaczy Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem ministra charakter czynu i rozmiar jego negatywnych skutków - polegających na kształtowaniu w społeczeństwie przekonania o podporządkowaniu i dyspozycyjności sądownictwa względem władzy wykonawczej - prowadzą do wniosku, że obwiniony nie jest godnym pełnienia urzędu sędziego, co skutkuje koniecznością wymierzenia kary eliminacyjnej, jaką jest kara złożenia sędziego z urzędu - dodaje.

(ug)