Opera Kieszonkowa to nowy projekt Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wyjątkowy cykl, z premierami ciekawych, małych form muzycznych.

W ramach tego projektu realizowany będzie repertuar, który nie może być wystawiany na dużej scenie operowej ze względu na swój kameralny charakter. Inscenizacje będą przygotowane do wystawienia w przestrzeniach nieteatralnych - w salonach, dworkach, mniejszych salach i parkach. Spektakle te są mobilne i łatwe do transportu. Można więc z nimi podróżować, docierać do najciekawszych miejsc w całym województwie wielkopolskim.

Na wtorek 26 stycznia zaplanowaną premierę "La serva padrona" ("Służąca panią") Giovanniego Pergolesiego. Pierwszego spektaklu Opery Kieszonkowej.