30 lat od upadku Muru Berlińskiego – Trabanty, symbol NRD

Dodano: Sobota, 9 listopada 2019 (13:35)

Przemiany w Europie Wschodniej otworzyły nowy kanał wyjazdów z NRD do RFN. Prowadził on przez Czechosłowację i Węgry do Austrii, z którą w lecie 1989 roku Węgry otworzyły granicę. Określono to mianem Rewolucji Trabantów. Mieszkańcy NRD właśnie trabantami wyjeżdżali z kraju, a następnie auta te porzucali. Wyjechało tak 25 tys. osób. To skłoniło wschodnioniemieckich komunistów do rozpoczęcia prac nad przepisami ułatwiającymi wyjazdy do RFN.


Radio Muzyka Fakty