Pracownia konserwatorska w Muzeum Narodowym w Krakowie

Dodano: Niedziela, 4 marca 2018 (10:00)

W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się sześć pracowni konserwatorskich, które zajmują się odnawianiem obrazów rzeźb czy tkanin. My odwiedziliśmy pracownię obrazów w oddziale Muzeum Narodowego w krakowskich Sukiennicach. "Pracownia podzielona jest na dwie strefy, pierwsza gdzie jest stół dublarzy obrazów, czyli wzmacniania podobrazia i podklejania nowym płótnem, ale jest to też część, gdzie dokonujemy oględzin, w drugiej części są konserwacje, tam oczyszczamy też obrazy, mamy też dygestorium, gdzie przeprowadzane prace z użyciem substancji chemicznych" - mówi Elżbieta Zygier kierownik pracowni konserwatorskiej.


Radio Muzyka Fakty