Prywatne zapiski astronoma Mikołaja Kopernika

Dodano: Wtorek, 6 grudnia 2016 (13:30)

Odręczne zapiski Mikołaja Kopernika na marginesach ksiąg z XV i XVI wieku zaprezentowane podczas konferencji "Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach olsztyńskiej Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum" na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 10 książkach należących kiedyś do słynnego astronoma badacze odnaleźli ponad 500 notatek zapisanych na marginesie. Zdaniem uczonych istnieje duże prawdopodobieństwo, że napisał je Kopernik.


Radio Muzyka Fakty