Pomalowanie groby w Osjakowie

Dodano: Czwartek, 21 maja 2015 (18:38)

Na cmentarzu w Osjakowie w Łódzkiem ponad sto krzyży zostało wymalowanych pomarańczową farbą. Oznakowanie grobów zlecił miejscowy ksiądz proboszcz. Policji tłumaczył, że w ten sposób chce zachęcić parafian do dbania o najbardziej zaniedbane, jego zdaniem, groby.


Radio Muzyka Fakty