Baszta Halszki w Szamotułach

Dodano: Sobota, 30 listopada 2013 (11:25)

Halszka to Elżbieta - córka Beaty Kościelskiej i kniazia ostrogskiego Eliasza. Urodziła się w 1539 roku już po śmierci swojego ojca, który opiekę nad nią powierzył kilku osobom, opiekunem zwierzchnim czyniąc Zygmunta Augusta! Elżbieta była dziedziczką wielkiej fortuny na Wołyniu i Ukrainie. Starających się o jej rękę było wielu. Podobno wbrew woli matki zgodę na małżeństwo z Halszką uzyskał od stryja dziewczyny kniaź Dymitr Sanguszko. Matka zwlekała z wydaniem czternastoletniej córki za mąż, stryj wraz z narzeczonym zbrojnie najechał Ostróg. Przerażoną Halszkę zmuszono do poślubienia Dymitra, mimo protestów matki. Księżna Beata zaniosła skargę do króla, który skazał Dymitra "na utratę czci i gardła". Wyrok na Dymitrze został wykonany, a Halszkę zwrócono matce. O jej losie zadecydował sam król, oddając rękę księżniczki Łukaszowi III Górce, wojewodzie poznańskiemu. Księżna Beata, przeciwna temu małżeństwu, zatrzymała córkę przy sobie. Gdy jednak nadszedł czas powrotu Halszki do męża, obie z matką wyjechały do Lwowa i ukryły się w klasztorze dominikanów. Przedostał się tam, zgodnie z wolą Beaty, w stroju żebraczym, kniaź Symeon Słucki i poślubił Halszkę. Księżna Beata sądziła, że król uzna to małżeństwo, lecz doznała zawodu. Zgodnie z rozkazem królewskim Halszka wróciła do Łukasza, który przywiózł ją do Szamotuł. Tutaj samotnie, przez 14 lat, mieszkała w baszcie. Po śmierci męża w 1573 roku, wróciła do Ostroga. Cały swój majątek zapisała stryjowi Wasylowi i jego synowi Januszowi. Dożyła końca swoich dni w Ostrogu w stanie silnej depresji psychicznej. Zmarła w 1582 roku, w wieku 43 lat.


Radio Muzyka Fakty