Przekazanie dowodzenia w 40 MAC wchodzącej w skład Sił Zadaniowych Biały Orzeł, w bazie Ghazni

Dodano: Czwartek, 16 maja 2013 (17:42)

W skład kompanii wchodzą 3 zespoły „oczyszczania” dróg, których zadaniem jest zapewnienie przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych w strefie działalności Polskich Sił Zadaniowych. W trakcie wystąpienia, zdający dowodzenie kapitan John Davis podkreślił wagę i znaczenie pracy swoich żołnierzy doceniając również „…ogromne zaangażowanie polskich żołnierzy bezpośrednio osłaniających działanie amerykańskich żołnierzy w trakcie wspólnych patroli. Wsparcie żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego z plutonów zmotoryzowanych oraz wspólne działanie z polskimi saperami stwarza możliwość bezpiecznego wykonywania naszej pracy”. W uroczystości wziął udział dowódca Polskich Sił Zadaniowych gen. bryg. Marek Sokołowski, który dziękując swoim amerykańskim podwładnym, w krótkich, wojskowych słowach podkreślił „… wykonujecie bardzo, bardzo, bardzo dobrą robotę!”.


Radio Muzyka Fakty