Brytyjska policja korzysta z usług wróżbitów. Funkcjonariusze tropią przestępstwa, których jeszcze nie popełniono. Odcisk dłoni pobrany z miejsca przestępstwa lub w komisariacie wysyłany jest do zaprzyjaźnionego z policją jasnowidza, który przewiduje jakie przestępstwo delikwent może popełnić.

Podobnie jak inna ważna korespondencja, odciski robione są na papierze firmowym. Dołączane do nich pytania wybiegają daleko w przyszłość: na przykład jaka jest szansa, że dana osoba popełni przestępstwo, a jeśli tak, to jakiego może ono być gatunku.

Wróżbici proszeni są również o sporządzenie psychologicznego szkicu delikwenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do przemocy i poszanowania prawa.

Niektórzy obserwatorzy zauważają jednak, że spekulacje na temat czynów jeszcze nie popełnionych przypominają wróżenie z herbacianych fusów. Ich zdaniem policja XXI wieku powinna wystrzegać się stosowania metod empirycznie niesprawdzonych.