Parlament Islandii uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę przewidującą wypłacenie Wielkiej Brytanii i Holandii ponad 5 mld dolarów z tytułu strat, jakie ponieśli właściciele wkładów w islandzkich bankach w następstwie o kryzysu finansowego. Uregulowanie tej kwestii otworzy Islandii drogę do otrzymania następnych rat międzynarodowej pomocy finansowej, stabilizującej gospodarkę kraju.

Zgodnie z ustawą, brytyjskie i holenderskie roszczenia zostaną spłacone w ciągu 15 lat. Wskutek społecznych nacisków pierwotny rządowy projekt ustawy uzupełniono zastrzeżeniem, że górny pułap wypłat będzie ustalany w odniesieniu do produktu krajowego brutto.