Kto może skorzystać z dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego? Komu należą się dwa dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i jak umotywować taką prośbę? Jak zmienia się sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów zawartych na czas określony? O nowe przepisy zawarte w nowelizacji Kodeksu pracy w czwartek słuchacze RMF FM pytali naszego eksperta. Telefony odbierał Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP. Po południu na naszej stronie opublikujemy najczęściej zadawane przez Was pytania razem z odpowiedziami.

Kamil Sobolewski jako Główny Ekonomista Pracodawców RP, odpowiada m.in. za przygotowanie i komunikację tekstów i analiz ekonomicznych. Uczestniczy w Radzie Przedsiębiorczości, pracuje jako ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego i bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady.

Uczestniczy też, z ramienia Pracodawców RP, w konsultacjach międzyresortowych w zakresie polityki gospodarczej oraz w semestrze europejskim, czyli unijnej procedurze mającej na celu koordynację polityki gospodarczej, fiskalnej i zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.