Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), w Libii przebywa jeszcze 800 tysięcy cudzoziemców - poinformował szef misji tej organizacji w Trypolisie Laurence Hart. Jest tu około 800 tysięcy cudzoziemców różnych narodowości - powiedział Hart, podkreślając, że są to "szacunki IOM".

Dodał, że nie jest w stanie sprecyzować, ile osób spośród cudzoziemców chciałoby wyjechać z Libii. Podkreślił, że IOM otrzymała od wielu ambasad państw afrykańskich prośby o pomoc w repatriacji ich obywateli.

Organizacja zwróciła się na początku marca do libijskich władz o zgodę na wysłanie misji humanitarnej do tego kraju, gdzie dziesiątki tysięcy osób z zagranicy czekają na ewakuację. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi - powiedział Hart, który przebywa poza Libią. Według komunikatu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców z dnia 16 marca, od 20 lutego z Libii uciekło przed przemocą około 280 tysięcy osób - 151 tysięcy do Tunezji i 118 tysięcy do Egiptu.