Instytut Pamięci Narodowej opublikował unikalne dokumenty dotyczące Powstania Warszawskiego, znajdujące się m.in. w archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji.

Zbiór pt."Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych" prezentuje 149 dokumentów, wytworzonych przez służby specjalne III Rzeszy, organa bezpieczeństwa Polski po 1944 r. oraz sowieckie służby specjalne. Wiele dokumentów jest w języku rosyjskim i polskim.

Są tam protokoły przesłuchań m.in. dowódcy SS i policji dystryktu warszawskiego Paula Geibla, cywilnego gubernatora Warszawy Ludwiga Fischera, osławionego zbrodniami gen. SS Heinza Reinefartha oraz dowódcy sił tłumiących powstanie gen. SS Ericha von dem Bacha.

Dokumenty z archiwów rosyjskich to m.in. protokoły przesłuchania przez sowiecki kontrwywiad SMIERSZ w 1945 r. gen. Reinera Stahela, komendanta Warszawy. Inny protokół to przesłuchanie z kwietnia 1945 r. na moskiewskiej Łubiance ostatniego dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego (który zmarł w więzieniu w Moskwie w 1946 r.).

Publikacja zawiera także protokoły przesłuchań w UB z lat 1949-1953 powstańców, w tym członków Komendy Głównej AK płk. Józefa Szostaka "Filipa" i płk. Jana Rzepeckiego "Prezesa" oraz płk. Jana Mazurkiewicza "Radosława".