Od wprowadzenia Tory przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha rozpocznie się dziś w Lublinie ceremonia otwarcia synagogi w dawnej szkole rabinackiej Jesziwie Chachmej (Uczelni Mędrców) w Lublinie.

Synagoga, odremontowana przez społeczność żydowską w Polsce, mieści się na trzeciej kondygnacji budynku Jesziwy. Dawniej była tam aula wykładowa, która stanowiła jednocześnie bożnicę dostępną także dla Żydów spoza uczelni.

Wyższa szkoła rabinacka w Lublinie Jesziwa Chachmej, założona w 1930 r. przez rabina Meira Szapiro uchodziła za najważniejszą w Europie i na świecie. Powstała ze składek i dotacji zbieranych wśród Żydów. Studia trwały cztery lata, językiem wykładowym był hebrajski. W 1933 r. studiowało tu blisko 200 osób z Polski i innych krajów m.in. Palestyny, Argentyny, Chile.

Szkoła działała do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie budynek przekazano lubelskiej Akademii Medycznej. W 2003 r. odzyskała go Warszawska Gmina Żydowska. W styczniu ub. roku oddano do użytku odrestaurowaną część dawnej Jesziwy. Ma w niej siedzibę lubelska filia warszawskiej gminy żydowskiej.