Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła nowy termin wypłaty przez chińskie banki gwarancji z tytułu zerwania umowy przez firmę COVEC. Do 4 września banki mają wypłacić Polsce 130 milionów złotych za to, że w czerwcu COVEC zrezygnował z budowy dwóch odcinków autostrady A2.

Procedury miały się pierwotnie zakończyć pod koniec tego tygodnia, ale wystąpiły błędy w dokumentacji spowodowane złym tłumaczeniem tekstu - tłumaczy rzeczniczka Dyrekcji. To zostało poprawione i teraz Chińczycy mają czas do 4 września.

Choć termin jest przełożony, to nie ma ryzyka, że GDDKiA nie dostanie tych pieniędzy - uspokaja rzeczniczka Dyrekcji. Są one zapisane w umowie i bank jest zobowiązany do ich wypłaty na każde nasze żądanie - dodała.

13 czerwca GDDKiA odstąpiła od kontraktu z chińskim konsorcjum COVEC na odcinkach A i C autostrady A2 między Strykowem a Konotopą. Dyrekcja zapowiedziała jednocześnie, że zamierza egzekwować kary umowne wysokości 130 mln zł, a także będzie się domagać 741 mln zł odszkodowania z tytułu utraconych korzyści Skarbu Państwa. Przedstawiciele GDDKiA informowali wówczas, że na wypłatę kar umownych są gwarancje bankowe, a Dyrekcja jest w kontakcie z bankami w tej sprawie.