Zmodyfikowane kryteria drugiego etapu naboru będą obowiązywały w czasie tegorocznej rekrutacji do miejskich przedszkoli w Łodzi. Zmiana ma nastąpić w związku z oczekiwaniami rodziców mieszkających w Łodzi i w tym mieście rozliczających podatek dochodowych od osób fizycznych.

Teraz dodano kryterium, zgodnie z którym dziecko dostanie 32 punkty, jeśli co najmniej jeden z rodziców rozliczył PIT-37 za poprzedni rok w Łodzi. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest kopia pierwszej strony zeznania podatkowego albo oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Łodzianina.

Rodziny, które płacą podatki w Łodzi, mają prawo oczekiwać, że ich dziecko będzie miało zapewnione miejsce w przedszkolu prowadzonym przez samorząd - mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Wprowadzając to kryterium, wychodzimy naprzeciw rodzicom zainteresowanym opieką przedszkolną - dodaje.

To nie jedyne zmiany w procesie rekrutacyjnym do łódzkich przedszkoli. Inaczej będzie wyglądać liczba punktów, przypisanych do poszczególnych kryteriów. To ma pozwolić na wykluczenie takich sytuacji, że dzieci uzyskiwały taką samą liczbę punktów przy spełnieniu różnych kryteriów.

Kryteria w II etapie rekrutacji do przedszkoli w Łodzi w roku szkolnym 2022/2023:

  • 64 pkt - rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru,
  • 32 pkt - co najmniej jedno z rodziców rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Łodzi,
  • 16 pkt - dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, u którego badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia terminu szczepienia,
  • 8 pkt - dziecko rodziców pracujących lub studiujących stacjonarnie; rodzic samotnie wychowujący dziecko,
  • 4 pkt - dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji,
  • 2 pkt - dziecko wskazane przez pracownika socjalnego, zagrożone objęciem pieczą zastępczą.
Opracowanie: