Moskiewski sąd wojskowy odroczył do 9 października rozpatrywanie skargi na postępowanie Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji, która utajniła swe postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie Katynia.

Obrońcy reprezentujący dziesięć rodzin oficerów zamordowanych w Katyniu będą jednak mogli zapoznać się z postanowieniem Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni NKWD. Postanowienie było dotąd utajnione - bo zdaniem rosyjskich władz - znajdowały się tam informacje, stanowiące tajemnice państwową.