Ani w MON, ani poza MON nie toczyły się, nie toczą i nie będą się toczyć żadne prace nad zmianą systemu dzisiejszych świadczeń po odejściu ze służby wojskowej - zapewnił szef resortu obrony Bogdan Klich. Zmiany przepisów emerytalnych nie dotkną tych, którzy rozpoczną służbę przed 31 grudnia 2011 roku.

Minister Bogdan Klich zapewnił, że wywołane plotką o zmianie przepisów odejścia z armii nie przekraczają corocznej normy - od 3 do 5 proc. stanu osobowego Sił Zbrojnych. Rozpoczęte kilka miesięcy temu prace nad zmianami przepisów emerytalnych oparte są na trzech "żelaznych zasadach":

- zmiany zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2012 roku;

- wszystkie prawa obecnie służących w wojsku oraz tych, którzy przystąpią do służby wojskowej przed 31 grudnia 2011 r. będą w pełni respektowane;

- nowe przepisy objęłyby tylko tych, którzy przystąpia do służby wojskowej po 1 stycznia 2012 roku.

Klich poinformował, że według dzisiejszych informacji część żołnierzy, którzy złożyli wnioski o odejście z Sił Zbrojnmych - zrezygnowała z tego kroku. Szef resortu obrony przypomniał jednak, że tak jak żołnierze mają swoje prawa, tak mają je również ich przełożeni i MON. Każda taka rezygnacja będzie rozpatrywana indywidualnie - powiedział Bogdan Klich, tłumacząc, że nawet pożądane jest wymienianie co roku kilku procent kadry Sił Zbrojnych.

Klich - przemyślcie wnioski o odejście, bo możemy je przyjąć...