Koniec. O 14:00 padła komenda - odkładamy pióra. W ten sposób maturzysci zakończyli swoje pierwsze zmagania - dzisiaj z języka polskiego. Wszyscy, uczniowie i rodzice zastanawiaja się, jak im poszło...

Katyń, Reymont, albo "coś ze współczesności" - takie tematy jeszcze przed egzaminem z języka polskiego obstawiali maturzyści. Czy się sprawdzą - oni już się przekonali... Punktualnie o dziewiątej w całym kraju rozpoczyęły się pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego.

Przystąpiło do nich czterysta tysięcy osób, w tym około 20 tysięcy dorosłych, którzy skończyli szkoły średnie, ale nie zdawały egzaminu maturalnego. Dorośli ze szkół wieczorowych rozpoczną swój egzamin po południu - o 15:30.

Ale to dopiero początek. Jutro pisemny egzamin - z wybranego przedmiotu: matematyki, historii, biologii lub języka obcego. Mniej więcej w ciągu tygodnia nauczyciele sprawdzą prace i rozpoczną się egzaminy ustne, których terminy szkoły ustalają indywidualnie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów ustnych jest pozytywny wynik obu egzaminów pisemnych. Osoby, które nie zdadzą pisemnego egzaminu z drugiego przedmiotu, ale przez dwa ostatnie lata miały z niego co najmniej ocenę dobrą, mogą zdawać ustnie egzamin poprawkowy.

A oto niektóre tematy, z którymi zmagają się tegoroczni maturzyści:

1. Kazimierz Wyka uważał, że "symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawianie sztuki analitycznej, synteza dosięgająca niezwykłych rozmiarów" - rozważ słuszność tego stwierdzenia odwołując się do wybranych dzieł literackich.

2. Przedstaw swoją koncepcję bohatera tragicznego. Arystoteles napisał: "Litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka niewinnego, trwogę natomiast nieszczęście człowieka, który jest do nas podobny". Czy bohaterowie tworzeni przez współczesną kulturę mogą w nas budzić litość i trwogę? Odpowiedz na pytanie omawiając teksty kultury.

3. Analiza publicystycznego tekstu o Robinsonie Cruzoe, Don Kichocie.

4. Interpretacja wiersza Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej "Babcia".

Województwo dolnośląskie:

1. Według Szekspira świat jest teatrem, aktorami ludzie. Kto wyznacza role: Bóg, człowiek, czy fatum?

2. Obrazy dzieciństwa w wybranych tekstach kultury - czy zawsze "sielskie i anielskie"?

3. Analiza porównawcza wiersza "Rozmyślania na dworcu" Jonasza Kofty i "Odjazd" Juliana Przybosia.

4. Analiza fragmentu tekstu księdza Józefa Tischnera "Myślenie według wartości".

"Do Europy? Tak ale tylko z naszymi umarłymi". Rozważ ten sąd i przywołaj te utwory, które stanowią dziedzictwo przeszłości, kształtują poczucie narodowej tożsamości następnych pokoleń Polaków - to jeden temat maturalnych w województwie lubuskim.

Na Warmii i Mazurach tematy maturalne z języka polskiego polegały głownie na udowadnianiu podanych tez na wybranych przykładach z literatury polskiej. Można było na przykład napisać o tym, że "Człowiek walczy ze swoją słabością i gdy ją pokonuje, wtedy dowodzi, że jest wielki". Tę prawdę należało potwierdzić przedstawiając dwóch znanych bohaterów literackich.

Maturzyści w kujawsko-pomorskiem wybierali między innymi pomiędzy tematem "Prowincja to nie jest miejsce tylko sposób myślenia", a "Romantycy musza zginąć", czyli rozważaniami jakim wartościom hołduje wiek XX.

W łódzkiem na podstawie wybranych lektur oceniali różne modele patriotyzmu i typy bohaterów. Mogli też na podstawie zbioru wierszy Wisławy Szymborskiej "Nie znam roli którą gram" szukać prawdy o człowieku, albo zinterpretować wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Rozmowa z Orfeuszem".

W Częstochowie największym powodzeniem cieszył się temat "Ciebie zapraszam dziś do arki, która przez czasu potok wartki na nowe brzegi nas poniesie" - to oczywiście wiersz Czesława Miłosza. Maturzyści pisali na jego postawie o swoich wyobrażeniach człowieczeństwa w przyszłym stuleciu. Inni zmierzyli się z tematem teatralnym, a właściwie jego siłą oddziaływania.

Nieoficjalnie wiadomo, że małopolscy maturzyści najczęściej wybierali temat trzeci "Cywilizacja XX wieku to klęska czy triumf człowieka ". Spora część wybrała również temat "Problem życia człowieka jako mieszanka szaleństwa i rozsądku". Jak co roku, niewielka część maturzystów analizowała wiersz, był to "Listopad 1918" Kazimierza Wierzyńskiego.

Teraz wszyscy zastanawiają się jak poszło. Nasz reporter Maciej Sas zadał to pytanie opuszczającym już aulę wrocławskiego liceum numer jeden:

A jak po tym pierwszym pisemnym egzaminie czują się młodzi ludzie w Olsztynie - sprawdzała Beata Tonn:

Wieczorem maturzyści mają czas na krótki relaks. Jutro przypomnijmy, pisemny z wybranego przedmiotu.

Na razie - jak twierdzi ministerstwo edukacji obyło się bez większych kłopotów. Matury przebiegają sprawnie. Jednak w jednym z liceów w Toruniu trzeba było zacząć egzamin godzinę później, bo bydgoskie kuratorium przysłało za mało tekstów do interpretacji. Nauczyciele musieli uzupełnić braki.

Wiadomości RMF FM 6:45

Ostatnie zmiany 9:15, 12:45, 13:45, 14:45