Powiatowy Inspektorat Budowlany wstrzymał prace rozbiórkowe domu przy ul. Skowroniej, który był pokryty eternitem. Inspektorzy stwierdzili, że występuje stan zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska - mówi Małgorzata Boryczko, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawą zajmuje się także sanepid i Inspekcja Pracy.

Wczoraj azbest znajdował się jeszcze na działce przy ul. Skowroniej. 

Według mieszkańców budynek był niszczony przy użyciu koparki, która rozbijała kolejne jego części, począwszy od dachu. 

To było praktycznie systematyczne burzenie tego domu. Łyżką koparki był burzony dach, a następnie ściany. Nie było zachowanych zasad bezpieczeństwa - mówią mieszkańcy ulicy Skowroniej.

Mieszkańcy twierdzą, że azbestem był pokryty cały dach. Z kolei urzędnicy - że tylko jego fragment.Pracodawca, który zatrudnia pracowników (do burzenia takich budynków - przyp. red.) musi podejmować działania zmniejszające narażenie ich na działanie pyłu azbestowego i ograniczać jego stężenie w powietrzu - np. poprzez zraszanie powietrza, co najmniej do wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, określonego w przepisach. Musi posiadać też maszyny, sprzęt i stosować metody pracy, które będą eliminowały i ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestowego i emisje do środowiska. Musi zabezpieczać maski dla pracowników do zabezpieczenia układu oddechowego. Musi zapewniać odpowiednie ubranie dla pracowników - mówi zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Krystyna Śmiłek.

O nieprawidłowościach na placu budowy mieszkańcy powiadomili straż miejską oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Sprawę zgłoszono także do prokuratury.


RMF MAXXX

Przemysław Błaszczyk