Kolejnych 24 lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu złożyło wypowiedzenia. Łącznie, od 30 września, 48 takich pism trafiło do dyrekcji i kadr szpitala.

O nowych wypowiedzeniach poinformował PAP Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, mający przedstawicielstwo w tym szpitalu.

W liście otwartym OZZL zadało pytanie: "Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ciągłości i jakości opieki medycznej na terenie tego szpitala i kto jest zobowiązany zaproponować racjonalne rozwiązania powstałej sytuacji?". Związek pisze też: "Nasi mali pacjenci, ich rodzice oraz lekarze, którzy obecnie doszli do granicy bezpieczeństwa, zostali sami z problemem".

Wśród adresatów listu otwartego wymienieni są przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrekcja szpitala, prezes NFZ, minister zdrowia i wojewoda małopolski.

List został przygotowany "w związku z pogłębiającą się kryzysową sytuacją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu oraz brakiem jakichkolwiek rozmów z lekarzami z oddziału terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o uzdrowieniu sytuacji ze strony dyrekcji, rektora i prorektora, a także z powodu braku odzewu i zainteresowania katastrofą naszego szpitala ze strony oddziału małopolskiego NFZ, wojewody i Ministerstwa Zdrowia".

Postulaty lekarzy

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu domagają się lepszych warunków pracy (w tym zwiększenia liczby personelu) i płacy. Kwotą wyjściową do negocjacji powinny być - według związku lekarzy - trzy średnie krajowe.

Ministerstwo Zdrowia informowało PAP, że analizuje sytuację w placówce i jest w kontakcie z jej dyrekcją. Z kolei prorektor Collegium Medicum UJ prof. Tomasz Grodzicki w zeszłym tygodniu spotkał się z pracownikami szpitala, by rozmawiać o sytuacji. W opinii prorektora za sytuację w szpitalu w największym stopniu odpowiadają błędy systemowe w ochronie zdrowia.

Paraliż możliwy od listopada

W związku z wypowiedzeniami jest zagrożenie - jak informował związek zawodowy - paraliżu pracy na SOR-ze, a także na oddziałach: nefrologii i nadciśnienia tętniczego; pulmonologii, alergologii i dermatologii; pediatrii, reumatologii i chorób środowiskowych; również poradni: alergologicznej, dermatologicznej i pulmonologicznej. Paraliż jest możliwy od listopada w związku z tym, że wówczas część lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia, planuje odebrać zaległe urlopy.

30 września wypowiedzenia złożyło 26 lekarzy, z czego dwóch je wycofało. Łącznie na biurku dyrekcji i kadr szpitala jest 48 wypowiedzeń.

Placówka jest zadłużona na 40 mln zł. Co najmniej połowa tej kwoty to należności za świadczenia ze strony NFZ. Łączna kwota umów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego z NFZ wynosi 309,4 mln zł. Poza tym szpital w ramach świadczeń związanych z leczeniem Covid-19 otrzymał dotychczas 10,8 mln zł.