43 miliony złotych zdaniem Kompanii Węglowej kosztuje każda doba przestoju w pracy górników. Dziś trwa dobowy strajk w kopalniach należących do tej spółki.

Sytuacja finansowa Kompani nie jest najlepsza. Trzy kwartały tego roku zamknęła ona stratą ze sprzedaży węgla na poziomie prawie 115 milionów złotych. Tylko we wrześniu straty powiększyły się o kolejne 10 milionów.

Jednocześnie zgodnie z planami zakłada się, że cały ten rok Kompania zamknie dodatnim wynikiem finansowym. Górnicy twierdzą, że sytuacja nie jest tak zła, aby firma nie była w stanie podnieść płac. Zarząd spółki nie chce się jednak zgodzić na proponowaną skalę podwyżek. Jeżeli obie strony szybko się nie dogadają, to jeszcze szybciej będzie się pogarszać i tak kiepska już sytuacja całej firmy.