Składanie wniosków oraz uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego będzie mogło odbywać się drogą elektroniczną. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KRK. Ma on dostosować polskie przepisy do regulacji europejskich.

Nowe rozwiązania to znaczne ułatwienie m.in. dla przedsiębiorców. Łatwy dostęp do rejestrów karnych innych państw członkowskich UE zmniejszy ryzyko zatrudnienia osoby, która popełniła za granicą przestępstwo uniemożliwiające jej zatrudnienie na danym stanowisku w Polsce.

Składanie wniosków, zapytań oraz uzyskiwanie informacji z KRK przez internet będzie się odbywać za pośrednictwem skrzynki dostępowej, którą będzie można utworzyć na internetowej platformie MS. Umożliwi ona także dostęp do innych rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, ksiąg wieczystych.

Większość projektowanych regulacji ma wejść w życie 27 kwietnia 2012 r.