950 złotych brutto za godzinę pracy - nawet tyle zarabia lekarz w Polsce zatrudniony w szpitalu z kontraktem NFZ. Na takie wynagrodzenie może liczyć kardiolog w pracowni elektrofizjologii wąskoprofilowego szpitala prywatnego. Na drugim biegunie jest lekarz na oddziale ratunkowym szpitala wojewódzkiego - 28 złotych. Nasz dziennikarz dotarł do raportu wynagrodzeń w służbie zdrowia, który trafił na biurko ministra zdrowia.

950 złotych brutto za godzinę pracy - nawet tyle zarabia lekarz w Polsce zatrudniony w szpitalu z kontraktem NFZ. Na takie wynagrodzenie może liczyć kardiolog w pracowni elektrofizjologii wąskoprofilowego szpitala prywatnego. Na drugim biegunie jest lekarz na oddziale ratunkowym szpitala wojewódzkiego - 28 złotych. Nasz dziennikarz dotarł do raportu wynagrodzeń w służbie zdrowia, który trafił na biurko ministra zdrowia.
zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

Według analizy, która powstała na zlecenie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła bez wątpienia najlepiej opłacaną grupą są lekarze kardiologii inwazyjnej.

Rekordzista na kontrakcie w prywatnej placówce, który przyjeżdża do konkretnej procedury, w przeliczeniu za godzinę pracy dostaje 948 złotych.

Ten sam specjalista w szpitalu klinicznym lub instytucie medycznym dostaje nawet 300 złotych za godzinę, a w szpitalu wojewódzkim - 250.

W tej specjalności widać jednak największe rozbieżności w wynagrodzeniu. Minimalna stawka za godzinę pracy lekarza w pracowni hemodynamiki to 34 złote. Co ciekawe, to także stawka w prywatnej placówce. Średnia stawka godzinowa w kardiologii interwencyjnej waha się od 120 do 420 złotych.

Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najmniejsze rozbieżności w wynagrodzeniach są w neurologii - zaledwie kilka złotych w szpitalach klinicznych i kilkanaście w wojewódzkich. Neurolog w szpitalu klinicznym może liczyć od 60 do 65 złotych za godzinę, w szpitalu wojewódzkim od 41 do 94 złotych a w powiatowym od 52 do 77 złotych.

W stosunkowo dobrze opłacanej ortopedii lekarze średnio zarabiają 130 złotych za godzinę. Najwięcej w prywatnych placówkach wąskoprofilowych - ponad 660 złotych, najmniej w specjalistycznych szpitalach wojewódzkich - 50 złotych. Wyższe stawki ortopedom oferują szpitale powiatowe od 60 do 117 złotych.

Średnie wynagrodzenie za godzinę w wybranych specjalnościach:

Pediatria oddział - 59,42

Położnictwo i ginekologia oddział - 59,96

Interna oddział         - 60,31

Neurologia oddział - 62,12

Szpitalny Oddział Ratunkowy - 65,52

Kardiologia oddział - 69,10

Neonatologia oddział - 69,79

Anestezjologia znieczulenia - 74,04

Chirurgia ogólna oddział - 80,39

Intensywna terapia oddział - 86,84

Ortopedia oddział - 130,23

Kardiologia pracownia hemodynamiki - 159,28

Kardiologia pracownia elektrofizjologii - 252,61

Średnie wynagrodzenie za godzinę wg kategorii szpitali:

Powiatowy - 64,89

Wojewódzki/ Specjalistyczny - 79,94

Kliniczny/ Instytut - 99,02

Prywatny wąskoprofilowy - 187,03  (stawka godzinowa obliczona na podstawie wysokości kontraktów za wykonaną procedurę)

Raport przygotowany na zlecenie ministra zdrowia opisuje także zarobki pielęgniarek. Zróżnicowanie wynagrodzeń pielęgniarek jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku lekarzy. Na najwyższe stawki mogą liczyć pielęgniarki na oddziałach ortopedii. 275 złotych za godzinę to maksymalna stawka odnotowana w prywatnym szpitalu ortopedycznym realizującym jednak kontrakt NFZ. Na ortopedii są też największe różnice, bo minimalna odnotowana w badaniu stawka to 16 złotych.

Na oddziale internistycznym stawki pielęgniarek wahają się od 17 do 32 złotych za godzinę  Na pediatrii od 19 do 36 złotych.

Średnie stawki pielęgniarek wg oddziałów:

Interna  - 24,86

Pediatria  - 27,82

Chirurgia ogólna  - 24,52

Neurologia - 26,73

Ortopedia  - 27,64

Położnictwo i ginekologia - 24,68

Neonatologia  - 25,52

Kardiologia  - 28,18

Kardiologia pracownia hemodynamiki - 34,56

Kardiologia pracownia elektrofizjologii - 32,39

Intensywna terapia - 30,70

Anestezjologia znieczulenia - 26,54

Szpitalny Oddział Ratunkowy - 27,94

Średnie wynagrodzenie za godzinę wg kategoriach szpitali:

Powiatowy - 25,03

Wojewódzki/ Specjalistyczny - 27,81

Kliniczny/ Instytut - 29,85

Prywatny wąskoprofilowy - 30,23

(j.)