Wstępne wyniki testów przeprowadzonych na zakończenie szkoły podstawowej, według przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, są obiecujące. Jedynie 33 uczniów z ponad 540 tys. piszących dostało zero punktów.

Najlepiej pisali uczniowie z większych miasta. Zdecydowanie ponad przeciętną znalazły się: Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Katowice czy Wrocław. Bardzo dobrze z testem poradziły sobie także dzieci z Lublina oraz gmin graniczących z Białorusią w dawnym województwie suwalskim.

Zaskoczeniem są natomiast miejsca, gdzie egzamin nie poszedł najlepiej – województwo zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie i wielkopolskie. Najgorzej pisali uczniowie z terenów popegeerowskich.

Niestety, najwięcej problemów piszący mieli z zadaniami sprawdzającymi umiejętność logicznego myślenia i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

MEN informuje, że wyniki egzaminu będą pomocne w określeniu, gdzie należy dokształcać nauczycieli. I chociaż są to wstępne wyniki testu, fachowcy twierdzą, iż nie będzie znaczących różnic.

Foto: Archiwum RMF

08:55