Pacjent zawsze ma prawo iść do lekarza rodzinnego po receptę na darmowe leki. Taka jest rekomendacja minister zdrowia Katarzyny Sójki dla pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z darmowych leków, bo przepisał im je lekarz w gabinecie prywatnym. Darmowy preparat można dostać tylko, gdy recepta jest wystawiona w przychodni, która ma kontrakt z NFZ.

Decyzja minister zdrowia, że receptę na darmowy lek może wystawić tylko lekarz w przychodni z podpisanym kontraktem z NFZ, sprawi, że kolejki do lekarzy jeszcze bardziej się wydłużą - zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Pacjenci będą stać w kolejce do np. do lekarza rodzinnego tylko po to, żeby dostać jeszcze raz receptę na te same leki, które przepisane zostały im podczas wizyty w gabinecie prywatnym - tylko po to, żeby były darmowe.

To może być np. senior, który nie może czekać pół roku na wizytę u kardiologa i płaci za wizytę w prywatnym gabinecie. Zgodnie z zasadami resortu zdrowia, musi on zapłacić także za leki, nawet jeśli są na liście tych darmowych. By stały się bezpłatne - musi raz jeszcze iść do lekarza publicznego systemu. Tak samo rodzice, gdy pójdą z dziećmi do prywatnego gabinetu.

Co na to minister Sójka? Darmowe leki funkcjonują w Narodowym Funduszu Zdrowia - odpowiada na pytanie, po co generować kolejki w przychodniach i dodaje, że wcześniej darmowych leków nie było w ogóle. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia zmian nie przewiduje.

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZlekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym - po spełnieniu dodatkowych warunków
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) - dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej - do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa

Darmowe leki dla seniorów

Program bezpłatne leki dla seniorów 65+ wszedł w życie 1 września 2023 roku. To oznacza, że osoby starsze, które ukończyły 65 lat, są uprawnione do otrzymania recept na niezbędne leki, za które nie będą musiały płacić w aptece.


Opracowanie: