Urząd Stanu Cywilnego zasadnie odmówił wydania zaświadczenia, które pozwalałoby Jakubowi Urbanikowi na zawarcie małżeństwa jednopłciowego w Hiszpanii - orzekł prawomocnie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Urząd Stanu Cywilnego zasadnie odmówił wydania zaświadczenia, które pozwalałoby Jakubowi Urbanikowi na zawarcie małżeństwa jednopłciowego w Hiszpanii - orzekł prawomocnie Sąd Okręgowy w Warszawie.
Prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Jakub Urbanik walczy o możliwość poślubienia swojego partnera w Hiszpanii / Bartłomiej Zborowski /PAP/EPA

To postanowienie sądu okręgowego, badającego apelację Jakuba Urbanika od wyroku sądu rejonowego, który podtrzymał decyzję kierownika stołecznego USC. Ten odmówił mu wydania zaświadczenia o możności zawarcia ślubu za granicą z jego partnerem José Luisem Alonso Rodriguezem.

Powód żądał zmiany decyzji USC lub też zwrotu sprawy do sąd rejonowego, wskazując że dyskryminuje ona osoby homoseksualne, a prawo polskie nie może ignorować prawa europejskiego.

Do sprawy przyłączył się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, podkreślając, że taka odmowa jest niezgodna z prawem europejskim. Innym wnioskiem powoda i RPO było zadanie w całej sprawie tzw. pytania prejudycjalnego do TSUE w Luksemburgu. Pozwany USC podtrzymał swe stanowisko, powołując się na zapis konstytucji, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką RP".

Zgodnie z polskim prawem, jeśli obywatel Polski chce zawrzeć małżeństwo za granicą, składa do USC wniosek o wydanie mu zaświadczenia, że może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną osobą. USC ocenia, czy nie zachodzą przeszkody prawne, na podstawie oświadczenia danej osoby, w którym podaje m.in. dane osoby, z którą chce zawrzeć małżeństwo.

W sprawie Urbanika kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, bo wskazaną osobą był mężczyzna. Prawo w Hiszpanii dopuszcza małżeństwa jednopłciowe.

(j.)