Są już wzory dokumentów, potrzebnych do uzyskania 500 złotych na dziecko. Wczoraj projekt ustawy o programie 500+ przyjął rząd. Teraz nad tym projektem będzie pracował Sejm.

Najprościej będą mieli rodzice, którzy chcą dostać 500 złotych na drugie dziecko. Wówczas wystarczy pójść do właściwego urzędu gminy i tam wypełnić prosty formularz. Do urzędu trzeba zabrać numery PESEL dzieci i nasze dowody osobiste.

Trochę więcej formalności będzie czekać rodziców, którzy chcą otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko. Te pieniądze przysługują tylko rodzinom, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 złotych lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Tacy rodzice będą musieli wypełnić formularz o zarobkach. Nie trzeba przynosić zaświadczeń z pracy. Nasze dane zostaną zweryfikowane przez urzędy skarbowe.

Ministerstwo Pracy w ten sposób opisuje te formalności:

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Oto wzory dokumentów:

****

TUTAJ pełny wzór dokumentu.

****

****

TUTAJ pełny wzór dokumentu.

****

(abs)