Ponad połowa pacjentów uważa, że - w przypadku choroby - ich przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie zapewni im pełnego poczucia bezpieczeństwa! To alarmujące wyniki badań Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Fundacji "My, Pacjenci" w ramach projektu "Razem dla zdrowia".

Ponad połowa pacjentów uważa, że - w przypadku choroby - ich przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie zapewni im pełnego poczucia bezpieczeństwa! To alarmujące wyniki badań Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Fundacji "My, Pacjenci" w ramach projektu "Razem dla zdrowia".
Zdjęcie ilustracyjne /Malwina Zaborowska /RMF FM

W badaniach udział wzięło ponad pół tysiąca pacjentów. Czterech na dziesięciu respondentów wskazuje na częste trudności w korzystaniu z POZ, przy czym 19 proc. twierdzi, że doświadcza ich za każdym razem lub bardzo często. Co drugi pacjent POZ uważa, że jego lekarz nie ma motywacji do zajmowania się swoimi pacjentami lub nie ma zdania na ten temat - nie jest w stanie zadeklarować, że widzi motywację u swojego lekarza.

Najczęściej wskazywanym problemem jest trudny dostęp do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aż 61 proc. ankietowanych wskazuje na odległe terminy wizyt, 44 proc. - na długi czas oczekiwania pod gabinetem, a 43 proc. - na trudności w zapisaniu się na wizytę. Są to jednocześnie główne bariery korzystania z POZ wskazywane przez tych, którzy z nich nie korzystają. 

Trzech na dziesięciu pacjentów (28 proc.) czeka po tzw. "numerek" do lekarza od wczesnych godzin rannych. Z nowocześniejszych narzędzi umawiania wizyt - maila, formularza kontaktowego lub kalendarza wizyt korzysta zaledwie 9 proc. respondentów. Pacjenci wskazują na istnienie problemu komunikacji z poradnią lub lekarzem POZ w przypadku wystąpienia pilnej potrzeby pomocy lub konsultacji. Ponad 30 proc. pacjentów takiej możliwości nie ma, co rzutuje na ich poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Kontakt z poradnią POZ odbywa się głównie poprzez telefon lub wizyty osobiste. Mailowo kontaktuje się z poradnią POZ zaledwie 3 proc. respondentów.

Przeczytaj pełny raport z badań

Niepokojące są również dane wskazujące na niską ocenę kompetencji lekarza POZ wśród pacjentów - tylko co drugi badany pacjent jest przekonany, że lekarz POZ będzie potrafił skutecznie leczyć chorobę przewlekłą (54 proc.). Jednocześnie 36 proc. niekorzystających z POZ wskazuje jako przyczynę niekorzystania trudność znalezienia dobrego lekarza POZ w publicznej placówce tego typu. Dla 76 proc. badanych zaufany lub polecony lekarz, który pracuje w przychodni POZ, jest ważnym aspektem korzystania z POZ.

Wnioski i rekomendacje płynące z badania jeszcze w tym tygodniu mają zostać przedstawione w ministerstwie zdrowia, w czasie spotkania dotyczącego przygotowywanej przez resort ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. 

(ph)