Poszukiwane pojemniki z promieniotwórczym kobaltem na Śląsku. Wszystkie zginęły z likwidowanego zakładu w Świętochłowicach. Policja szuka dziesięciu pojemników.