Panie Premierze, niech pan się zajmie budową dróg - apeluje szef Ogólnopolskiej Izby Drogownictwa. Całkowicie wstrzymano bowiem przetargi na nowe trasy. Mniejsze firmy wypadają z rynku, bo dyrekcja dróg wciąż preferuje międzynarodowe koncerny. Ogranicza to konkurencję i podnosi ceny.

Szef Izby zrzeszającej małe firmy budujące drogi uważa, że Minister Infrastruktury kompletnie sobie nie radzi. Apeluje więc do premiera, aby sam zajął się tym tematem. Wskazuje, że nie są ogłaszane nowe przetargi, że GDDKiA wciąż woli podpisywać umowy z dużymi koncernami, a małe nie są w stanie nabyć doświadczenia potrzebnego przy startowaniu w przetargach.

Rozmowa z Wojciechem Malusi, szefem Izby Drogownictwa

Rozmowa z Andrzejem Maciejewskim z GDDKiA

Czekamy więc na uchwalenie nowego prawa środowiskowego zgodnego z unijnym. W tej chwili pracują nad nim dwie sejmowe komisje.