Nie zmieniła się sytuacja na lubuskich przejściach granicznych. Kolejki TIR-ów, oczekujących na wyjazd z Polski do Niemiec nadal są bardzo długie. Na wjazd do terminalu w Świecku kierowcy ciężarówek oczekują 42 godziny, w Olszynie - 30 godzin, w Gubinku - 18 godzin.

Długie kolejki TIR-ów pod koniec i na początku każdego tygodnia nie są na granicy w Lubuskiem nowością. Związane jest to z przerwami w odprawach, wynikających z weekendowego zakazu ruchu ciężarówek w Niemczech.

Ubiegły, świąteczny weekend spowodował, że przerwa ta była o dwa dni dłuższa. Dodatkowo ogromny wzrost wymiany towarowej przed wejściem Polski do UE sprawił, że kolejki na granicy stały się jeszcze dłuższe.