Rada Polityki Pieniężnej podjęła we wtorek decyzję w sprawie stóp procentowych. Po raz kolejny zdecydowano o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie.

To dziewiąta z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp na tym samym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. 

Wysokość stóp procentowych

We wtorek zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.

Stopa depozytowa wynosi 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,80 proc.

Decyzja o utrzymaniu stóp jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Kiedy obniżka stóp?

Pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie nie jest niespodzianką, ale pojawia się coraz głośniej padające pytanie - kiedy doczekamy się obniżki stóp.

Z wypowiedzi wielu członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że możemy tego oczekiwać najwcześniej jesienią. Jest szansa, że pierwsza obniżka stóp nastąpi już w październiku, czyli tuż przed spodziewanymi wyborami parlamentarnymi.

Wtedy też inflacja powinna znajdować się już na poziomie poniżej 10 procent. Co ciekawe, banki - spodziewając się tego - już teraz nieznacznie obniżają raty kredytów hipotecznych. Na przestrzeni ostatniego półrocza średnio o 100-150 złotych. To pewnie nie koniec obniżek - prognozuje Jarosław Sadowski z Expandera. Bo im bliżej będzie tych spodziewanych obniżek stóp, tym raty będą niższe.