Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat wynagrodzeń Polaków. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu 2022 roku wzrosło o 15,8 procent rok do roku i wyniosło 6778,63 zł brutto.

W poprzednim miesiącu wzrosło też zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Było wyższe niż rok temu o 2,3 procent i wyniosło 6 milionów 508 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,2 procent.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 15,8 procent i wyniosło 6778,63 zł brutto. Względem czerwca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 procent.

Dane pochodzą z prywatnych firm, które zatrudniają 10 i więcej osób. Te statystyki nie obejmują m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Z czego wynika wzrost płac?

GUS w swojej analizie zaznaczył, że wzrost płac z miesiąca na miesiąc był spowodowany m.in. "wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka oraz wypłaty odpraw emerytalnych".

Dodatkowo wzrost płac był spowodowany wypłatami premii z powodu inflacji, a także nagrodom jednorazowym w górnictwie (o 26 procent), a także w rolnictwie. leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 62,6 proc.). 

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Minimalny spadek odnotowano w działalności usługowej.

Inflacja minimalnie niższa od wzrostu płac

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu były wyższe o 15,6 proc. niż przed rokiem - wynika z pełnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wcześniej tzw. szybki szacunek zakładał wzrost o 15,5 proc.

Jak podał GUS, ceny w lipcu 2022 roku w porównaniu z lipcem 2021 roku były wyższe o 15,6 proc. To więcej, niż zakładał tzw. szybki szacunek. Według danych podawanych pod koniec lipca, spodziewano się inflacji na poziomie 15,5 proc.