Wbrew zapowiedziom trzy uzdrowiska jednak idą na sprzedaż. Chodzi o Rabkę, Horyniec i Wysową - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Pierwotnie uzdrowiska miały być przejęte przez samorządy, ale marszałkowie województw nie złożyli wiążących ofert.

Zobacz również:

Pierwsze z uzdrowisk, czyli Wysowa, może zostać sprzedane do końca listopada. Ministerstwo skarbu parafowało już wstępne umowy z inwestorem. Do końca roku ma się także zakończyć sprzedaż Horyńca - tam trwają rozmowy z trzema potencjalnymi nabywcami, a niedługo potem zostanie sprzedana Rabka.

Resort zapewnia, że mimo prywatyzacji uzdrowisk pacjenci na tym nie stracą. Nowy właściciel będzie musiał zapewnić, że utrzyma leczniczy charakter miejscowości i podpisze umowy z NFZ i ZUS.

Na tym prywatyzacja uzdrowisk prawdopodobnie się skończy. Pozostałe, czyli Szczawno, Lądek, Ciechocinek, Busko, Kołobrzeg i Świnoujście, mają przejąć samorządy - o ile oczywiście będą chciały się nimi opiekować.

Będzie to jednak możliwe dopiero po złożeniu formalnego wniosku przez samorząd. Konieczne jest także wejście w życie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie komunalizacji uzdrowisk. Na razie jest ono analizowane przez Rządowe Centrum Legislacji.

Przeczytaj komunikat ministerstwa skarbu, w sprawie prywatyzacji trzech uzdrowisk:

1. Uzdrowisko Wysowa S.A.

9 października 2012 r. parafowano projektu umowy sprzedaży pakietu 834.250 akcji stanowiących 87,36% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Wysowa S.A. z siedzibą w Wysowej - Zdroju, przez Zespół ds. negocjacji MSP oraz Inwestora - Konsorcjum spółek: "PROMET" Spółka jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, "PROMET CARGO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach, "PROMET Trans" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, "TUR-TRANS-GAPSA" Spółka jawna z siedzibą w Dzierżąznej. MSP planuje, że transakcję uda się sfinalizować w  listopadzie 2012 r.

2. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

Na opublikowane 12 lipca 2012 roku zaproszenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nabycia w trybie negocjacji pakietu 89,26% udziałów spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. wpłynęło siedem odpowiedzi. Po analizie złożonych ofert do dalszego etapu prywatyzacji Spółki, tj. przeprowadzenia ograniczonego badania Spółki i złożenia wiążących propozycji warunków umowy zakupu udziałów Spółki dopuszczono trzech potencjalnych inwestorów:

1. Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lekarz medycyny Beata Bogusz-Dukacz z siedzibą w Horyńcu Zdroju i Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DUKAT Witold Dukacz z siedzibą w Lubaczowie
2. VRP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
3. Eskulap G. Czarnecki Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rachanie

Potencjalni Inwestorzy zostali poinformowani o terminach i zakresie przeprowadzenia ograniczonego badania Spółki. Termin na złożenie wiążących propozycji warunków umowy zakupu pakietu udziałów Spółki upływa 31 października 2012 r. MSP chciałoby do końca roku sfinalizować transakcję.

3. Uzdrowisko Rabka S.A.

W związku z prowadzonym w trybie negocjacji procesie prywatyzacji Spółki Potencjalny Inwestor: Pan Jan Wieczorkowski, zamieszkały w Krakowie i Thermaleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył wiążące propozycje warunków umowy zakupu akcji Spółki. W październiku 2012 r. zostanie podjęta decyzja co do dalszych działań przy prywatyzacji Spółki, tj. dopuszczenie do negocjacji bądź zamknięcie prowadzonego procesu bez rozstrzygnięcia.