Kolejne rezygnacje w zarządzie Banku Pekao SA. W piątkowy wieczór złożył ją wiceprezes zarządu Michał Lehmann oraz członek zarządu Piotr Wetmański - poinformował w komunikacie Bank Pekao SA. Wcześniej Michał Krupiński zrezygnował z funkcji prezesa Banku Pekao SA.

Jak czytamy w komunikacie, w dniu 29 listopada 2019 r. "Michał Lehmann oraz Pan Piotr Wetmański złożyli rezygnacje, odpowiednio, z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku, jak też ze składu Zarządu Banku". Dodano, że rezygnacje zostały złożone ze skutkiem natychmiastowym i nie zawierały przyczyn ich złożenia.

Zakomunikowano, że Rada Nadzorcza, powołała na funkcję wiceprezesa zarządu Marcina Gadomskiego. Zaznaczono, że warunkiem powołania jest uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Wcześniej rezygnację złożył też prezes Banku Pekao SA Michał Krupiński.

Rada Nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Marka Lusztyna. "pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody". Do chwili spełnienia powyższego warunku, od którego uzależnione jest powołanie Pana Marka Lusztyna na funkcję Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku powierzyła Panu Markowi Lusztynowi kierowanie pracami Zarządu Banku - wskazano.

W środę informowaliśmy, że Pekao SA jako spółka Skarbu Państwa nie trafi pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Wpływy w banku zachował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.