Koniec z pozwoleniami na budowę, wystarczy rejestracja inwestycji. Takie zmiany przewiduje projekt nowego prawa budowlanego przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego dotarła "Gazeta Prawna".

Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe już po 30 dniach od złożenia przez inwestora u starosty wniosku o zarejestrowanie budowy. Na pozwolenie na budowę trzeba dziś czekać nawet kilkanaście miesięcy.

Po otrzymaniu wniosku starosta sprawdzi, czy złożone dokumenty są poprane i kompletne oraz, czy osoby, które się pod nim podpisały, mają wymagane uprawnienia. Jeżeli wniosek okaże się prawidłowy, to starosta nie będzie mógł odmówić rejestracji inwestycji. Na tę czynność będzie miał jedynie 30 dni.

Jeżeli natomiast ten termin starosta przekroczy, to wojewoda nałoży na niego karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Po zarejestrowaniu inwestycji starosta będzie musiał wydać inwestorowi, w terminie 7 dni, zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do rejestru. Jeśli zaś termin ten zostanie przekroczony, inwestor automatycznie uzyska prawo rozpoczęcia robót budowlanych.