Zastraszenie, wywieranie presji psychicznej i wprowadzenie w błąd podczas windykacji. Za takie działanie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Eurobank, który musi teraz zapłacić 1,2 miliona złotych.

Do tej pory UOKiK wydał dziewięć decyzji dotyczących niezgodnego z prawem odzyskiwania długów, a ostatnio zakwestionował procedury windykacyjne Euro Banku.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w listopadzie 2009 roku na podstawie doniesień medialnych. Urząd zakwestionował wewnętrzną procedurę banku dotyczącą sposobu prowadzenia telefonicznej windykacji należności. Jak wynika z ustaleń UOKiK, w toku prowadzonych czynności windykacyjnych, spółka stosowała różnorodne formy wywierania presji na konsumentów zalegających ze spłatą należności. Pracownicy banku, kontaktując się telefonicznie z dłużnikami, informowali:

Skoro w świetle powyższego stanowiska Euro Banku nadal nie chce Pan/i oddać pieniędzy to nie mamy innego wyjścia. Bank jest zmuszony skierować Pana/i akta do Windykacji Ulicznej. Pod podane przez Pana/ią adresy wyślemy jednostkę interwencyjną z naszymi egzekutorami, którzy zajmą się prowadzeniem z Panem/ią negocjacji u Pana/i w domu. Proszę się nie martwić, nasi egzekutorzy są specjalistami w odzyskiwaniu rat, których Klienci nie chcą oddać. Przyjadą do Pana/i do domu w swoich uniformach i jestem przekonany, że po kwadransie negocjacji mimo tych wszystkich problemów życiowych zdecyduje się Pan/i oddać pieniądze do Banku! (…)

Zdaniem Urzędu, informując w ten sposób konsumentów o zaległościach w spłacie, Eurobank chciał zastraszyć i wywrzeć presję psychiczną na dłużnikach. W opinii UOKiK, takie działanie miało w efekcie zmusić konsumentów do spłaty zadłużenia. Urząd nie kwestionuje prawa wierzyciela do odzyskiwania należnych kwot. Działania windykacyjne powinny się jednak odbywać z poszanowaniem dobrych obyczajów, godności, prywatności konsumenta. Przedsiębiorca powinien rzetelnie informować o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia - podkreślił UOKiK.

Oficjalne oświadczenie Eurobanku:

Kara pieniężna nałożona na Euro Bank S.A. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczy sytuacji, która miała miejsce w 2009 roku. Równocześnie UOKiK wydał decyzję stwierdzającą zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 14 grudnia 2009 r.

Już w 2009 r. bank podjął szereg działań naprawczych, mających na celu natychmiastową eliminację nieprawidłowości. Działania te obejmowały między innymi: dostosowanie w grudniu 2009 roku procedur windykacyjnych, gruntowne wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej nad procesami windykacyjnymi, udoskonalenie procesu szkoleń. Wdrożono również nowy system kontroli jakości kontaktów windykacyjnych z klientami banku. Jeszcze raz należy podkreślić, że kara pieniężna, nałożona przez UOKiK jest skutkiem postępowania dotyczącego 2009 roku.

Bank nie będzie się odwoływał od decyzji UOKiK.

Magdalena Suchanek

Dyrektor Departamentu PR i Komunikacji