Kazimierz Greń pozostaje członkiem zarządu PZPN. Delegacji na zjazd Polskiego Związki Piłki Nożnej zdecydowali się nie zawieszać Kazimierza Grenia w prawach członka zarządu PZPN do czasu wyjaśnienia sprawy handlu biletami przez piłkarskiego działacza w Dublinie.

Do czasu prawomocnego wyroku w tej sprawie Kazimierz Greń będzie normalnym członkiem zarządu PZPN. Dotychczas był zawieszony, z resztą sam złożył wniosek w tej sprawie.

Dziś to zawieszenie się kończyło i delegaci mieli obowiązek podjęcia uchwały w tej kwestii.

Kolejnym krokiem Grenia będzie z pewnością odwołanie się od decyzji komisji dyscyplinarnej PZPN, która na 10 lat wykluczyła go ze struktur związku.

Wobec prezesa Podkarpackiego ZPN 2 kwietnia wszczęto postępowanie dyscyplinarne z powodu naruszenia norm etyczno-moralnych. Kilka dni wcześniej miał on pod stadionem w Dublinie sprzedawać pochodzące z puli okręgowego związku, którym kieruje, bilety na mecz eliminacji mistrzostw Europy Irlandia - Polska za cenę wyższą od nominalnej.

(j.)