Podczas zbliżających się wyborów samorządowych więźniowie przebywający w zakładach karnych i aresztach śledczych będą mogli głosować. Uprawnieni, by wziąć udział w wyborach będą jednak tylko ci, którzy przebywają na terenie gmin, w których są zameldowani. W sumie w całej Polsce utworzono 120 zamkniętych obwodów do głosowania.

W poszczególnych jednostkach w wyborach uczestniczą ci skazani, którzy mają stałe miejsce zameldowania w tej miejscowości. W przypadku gdyby skazany złożył wniosek, to mógłby głosować w innej gminie. Takich sytuacji jednak nie odnotowano - poinformowała Marta Sikoń-Łatka z Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W Polsce jest 157 aresztów śledczych i zakładów karnych. Obwody głosowania powołano w 120 jednostkach. Warunkiem powołania zamkniętego obwodu głosowania w areszcie śledczym czy zakładzie karnym było minimum 15 osób przebywających w jednostce, które mają prawo do głosowania.

Wyniki wyborów z zamkniętych obwodów mają być ogłoszone w poniedziałek. Znana będzie informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczba wyborców, którzy pofatygowali się do urny.