PKW przypomina, że w niedzielnych wyborach samorządowych lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 8.00 do 22. Wyborcy dostaną 4 karty do głosowania: białą z kandydatami do rad gmin; żółtą - do rad powiatów; niebieską - do sejmików wojewódzkich i różową - na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Godziny głosowania zmieniły się w stosunku do poprzednich wyborów, gdy głosowanie odbywało się miedzy godz. 6.00 a 20.00. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki poinformował, że według stanu w rejestrze wyborców na 31 października 2010 roku uprawnionych do głosowania jest 30 mln 590 tys. 896 Polaków.

W tegorocznych wyborach samorządowych Polacy wybiorą 46 tys. 809 radnych wszystkich szczebli, czyli gminnych, powiatowych, wojewódzkich, radnych Miasta stołecznego Warszawy oraz 18 dzielnic stolicy. Wybierać będziemy także 1,576 wójtów, 796 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast.

69 proc. kandydatów na radnych to mężczyźni, a 31 proc. kobiety. Natomiast wśród chętnych do ubiegania się o urzędy gospodarzy miast mężczyźni stanowią 86 proc., kobiety 14 proc.

Najstarszym kandydatem jest kobieta w wieku 97 lat, która startuje w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego. Z kolei najmłodszy kandydat ma 18 lat.

W dniu głosowania w siedzibie PKW odbędą się cztery konferencje prasowe, podczas których członkowie Komisji poinformują o przebiegu głosowania i frekwencji wyborczej. Pierwsze spotkanie z mediami będzie o godz. 9, a kolejne o 11.30, 16.30, 20.30. Tradycyjnie odbędzie się także konferencja o godz. 22, czyli po zamknięciu lokali wyborczych.